Szkoła Podstawowa nr 11

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Aktualności

Ogłoszenie

W ramach realizacji programu Szkoła Mistrzów w SP 11 w gdyni wybrano następujące oferty :
1, Akademia nauczyciela  (cykl szkoleń )realizator Akademia Ja sp zoo koszt działań 5000zl   
2. Ochrona dóbr osobistych nauczyciela i placówki.  Nauczyciel jako świadek.  Zjawisko hejtu w sieci  ( cykl szkoleń ) realizator Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka koszt 2 500 zł

Ogłoszenie

W ramach realizacji programu "Akademia Dzielnicowa " w Sp11 w Gdyni wybrano następujące oferty :
1. Zajęcia rozwoju emocjonalno -społecznego "Ja czyli kto "realizator Akademia Ja sp. Zoo,  koszt działań brutto 11100zl
2. FONOHOLIZM uzależnienie od tel komórkowego jak sobie z nim radzic- Fundacja Dbam o mój zasięg,  koszt brutto 2400zl

Program SZKOŁA MISTRZÓW w naszej szkole!

Program SZKOŁA MISTRZÓW wychodzi naprzeciw potrzebom gdyńskiej kadry pedagogicznej, a także odpowiada na problemy osób szkolących, trenerów i firm szkoleniowych. Z jednej strony dedykowany jest on kadrze pedagogicznej, gdyńskim Mistrzom uczącym najmłodszych gdynian, z drugiej – Mistrzom, którzy chcą dzielić się posiadaną wiedzą i umiejętnościami właśnie z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz przedszkoli

Więcej…

AKADEMIA DZIELNICOWA w naszej szkole!

Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdyni: dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz realizację indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej opieki i edukacji.

Realizatorem zadań może być każdy podmiot i osoba prowadząca działania w obszarze edukacji, wspomagania rozwoju i opieki nad dziećmi w gdyńskich dzielnicach. 

Więcej…

Rekrutacja do klas pierwszych

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Gdynia

W tym roku rekrutacja do publicznych szkół podstawowych startuje 6 maja.

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni wg Załącznika do Zarządzenia nr 1916/2020/VIII/O z dnia 31.01.2020
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (Adwokacka, Al. Zwycięstwa 162 do 186, Architektów, Druskiennicka, Folwarczna, Gedymina, Głowackiego, Grażyny, Grenadierów, Grodnieńska, Inżynierska od 46 numery parzyste wzwyż i od 37 nieparzyste wzwyż, Kameralna, Kiejstuta, Kirasjerów, Kłajpedzka, Kościelna, Kowieńska, Ks. Zawackiego,  Leśna, Lidzka, Miernicza, Miła, Oficerska, Olgierda, Orańska, Parkowa, Plac Górnośląski, Racławicka, Sędziowska, Spokojna, Szwoleżerów, Techniczna, Trocka, Wielkopolska do nr 299, Witolda, Wrocławska od 52 numery parzyste wzwyż i od 57 numery nieparzyste wzwyż, Źródlana) składają tylko wniosek o przyjęcie dziecka.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek wraz z załącznikami. Forma składania dokumentacji zostanie podana w późniejszym okresie,

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 6 maja 2020 r. do  29 maja 2020 r. do godz. 15.00 od  18 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 5 czerwca 2020 r.
o godz. 12.00
10 lipca 2020 r.
o godz. 12.00
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 5 czerwca 2020 r.
do 15 czerwca 2020 r.
od 10 lipca 2020 r.
do 17 lipca 2020 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 17 czerwca 2020 r.
o godz. 12.00
21 lipca 2020 r.
o godz. 12.00
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami x 31 sierpnia 2020 r.
o godz. 12.00
 1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
  1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt,
  2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt,
  3)  niepełnosprawność kandydata – 30 pkt,
  4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt,
  5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
  6)  objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt,
  7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt,
  8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 10 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek,

2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,

3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

8) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składny jest wniosek.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia określa Uchwała nr XV/334/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.12.2015 r.

RODO – rekrutacja, klauzula informacyjna

Gdyńska Giełda Szkół

Wystartowała dzisiaj Gdyńska Giełda Szkół online. Nie mogliśmy się dzisiaj spotkać z uczniami osobiście (na dzisiaj planowana była Gdyńska Giełda Szkół w Gdynia Arena) dlatego jesteśmy z nimi online i w ten sposób pomagamy im wybrać szkołę marzeń.

Link do giełdy https://pl-pl.facebook.com/gdyniaedukacyjna/

Informacja z PPP

Szanowni Państwo.
W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że poradnia pracuje zdalnie.
Kontakt telefoniczny z sekretariatem poradni, pod numerem telefonu: 793 827 509, kontakt mailowy: 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyżury mailowe specjalistów poradni ( psychologów, pedagogów, logopedów, dyrekcji), od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od:
10:00 do: 13:00.
Szczegółowy wykaz imienny specjalistów oraz ich adresów mailowych a także harmonogram dyżurów mailowych:
http://ppp1.edu.gdynia.pl/poradnia-w-sieci

Nasi specjaliści: Anna Wawszczak, Małgorzata Labuda, Iwona Sroka, Mariola Cirson, Edyta Kilińska-Wróbel, 
Beata Lewandowska,
pełnia także dyżury w TELEFONICZNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM, zorganizowanym 
we
współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, działającym od poniedziałku do piątku, 
pod numerem: 58 626 26 26

Harmonogram TELEFONICZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO:
http://ppp1.edu.gdynia.pl/poradnia-w-sieci

Kontakt telefoniczny i mailowy z Dyrektorem PPP nr 1 w Gdyni: mgr Lucyną Lewandowską, 
pod numerem telefonu: 793 827 509, mailowy:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
Kontakt telefoniczny  i mailowy z Wicedyrektorem PPP nr 1 w Gdyni: mgr Anetą Loranty-Pacek 
pod numerem telefonu: 793 827 509 , mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Drodzy Państwo piszcie, dzwońcie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.
Czekamy.
Pozdrawiam i życzę zdrowia.
Lucyna Lewandowska
Dyrektor PPP nr 1 w Gdyni

Strona 5 z 138

Jesteś tutaj: Start