Szkoła Podstawowa nr 11

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Wirtualna wycieczka do Sulejówka

Zbliża się Święto Niepodległości, więc klasy 3a, 5a, 6a i 7b udały się w wirtualną podróż do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Uczniowie wzięli udział w warsztatach online, które na platformie Zoom poprowadziły panie edukatorki z Muzeum J.Piłsudskiego.
Klasa 3a uczestniczyła w zajęciach "Mieszkańcy spod Jedenastki".
Uczniowie klas 5a i 6a poznali ciekawą historię "Od Ziuka do Józefa-komiksowa opowieść o Józefie Piłsudskim", a uczniowie 7a odbyli "Spotkanie z "bostonką".
okazało się, że nawet wirtualne podróże mogą być świetnym urozmaiceniem zajęć.

PEDAGOG I PSYCHOLOG NA TEAMSACH!

Kochani,
żeby ułatwić nasz kontakt w okresie nauczania online, ustaliłyśmy stałe dyżury na platformie Teams:
psycholog – pani Asia Ossowska będzie dostępna w poniedziałki w godzinach 10.00-11.00 oraz w środy w godzinach 10.30-11.30
pedagog – pani Kasia Kucharczyk będzie dostępna we wtorki i czwartki od 10.00 do 11.00.
Zdajemy sobie sprawę, że możecie mieć w tym czasie lekcje, więc nasze stałe dyżury mają Wam służyć w sytuacjach kryzysowych oraz w celu ustalenia innego terminu spotkania online (np. po lekcjach czy w dłuższej przerwie – do dogadania).
Wszystkie ustalone wcześniej spotkania indywidualne, będą odbywały się zgodnie z planem
Pozdrawiamy serdecznie, licząc na to, że wkrótce się zobaczymy

Pedagog  kod dostępu: mob3wrq
Psycholog kod dostępu: sull3hs


Informacja dla rodziców

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym

Podstawa prawna:

-      ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

-      ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

-      ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

-      art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.
Dane te obejmują m.in.:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;
Oznacza to, że działania podjęte przez szkoły na polecenie państwowego inspektora sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.

KOMUNIKAT

W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji epidemicznej, od dnia 26.10.2020r. do odwołania na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni wprowadza się nauczanie hybrydowe.

Dzieci z przedszkola oraz  uczniowie klas 0-3 SP 11 pracować będą w trybie stacjonarnym, bez zmian, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Uczniowie kl.4-8 uczyć się będą w trybie zdalnym – tj. pozostaną w domach,
a lekcje odbywać się będą metodą połączeń on-line na platformie MS Office 365
w aplikacji Teams.

Obowiązywać będzie dotychczasowy plan zajęć – połączenia nawiązywane będą o stałej porze – zgodnie z tradycyjnym planem dzwonków. Czas trwania zajęć to 30-45 minut.

Nauczanie zdalne na poziomie klas koordynują wychowawcy klas.

O ewentualnych zmianach w planie nauczania (choroby nauczycieli) wychowawcy klas będą Państwa informować przez e-dziennik lub platformę Teams.

Stołówka szkolna zapewni wyżywienie uczniom kl.0-3, którzy będą uczęszczać do szkoły i korzystają z obiadów. Opłacona kwota za obiady dla uczniów kl.4-8 objęta zostanie zwrotem.

Proszę rodziców i opiekunów o zapewnienie dzieciom (uczniom kl.4-8) odpowiednich warunków do pracy zdalnej oraz wsparcie. Zachęcam do kontaktu on-line z wychowawcą, nauczycielami uczącymi w klasie, pedagogiem oraz psychologiem. Adresy do kontaktów umieszczone są w informacjach na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Szkoły SP11
Sławomir Wiśniewski

 

Z okazji święta KEN z życzeniami wszelkiej pomyślności i słońca każdego dnia dzielimy się chwilami z naszego szkolnego życia.

 


Bardzo dziękujemy Pani Paulinie Christa,

Prezesowi Fundacji „Kreska” im. Janusza Christy, za przekazanie do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni

komiksów „ Kajko i Kokosz”.

W darze otrzymaliśmy następujące pozycje:

ZABŁĄKANA RAKIETA, TWIERDZA TYRANA, PRZYJACIEL JOL, PLANETA AUTOMATÓW, OBCE ŚWIADOMOŚCI, DWÓR APRODYKTUSA, SZKOŁA LATANIA, WOJE MIRMIŁA, WOJE MIRMIŁA 1, WOJE MIRMIŁA 2, WOJE MIRMIŁA 3, WIELKI TURNIEJ, ZŁOTY PUCHAR 1, ZŁOTY PUCHAR 2, ZŁOTY PUCHAR 3, SZRANKI I KONKURSY, URODZINY MILUSIA, MIRMIŁ W OPAŁACH, DZIEŃ ŚMIECHAŁY, 
W KRAINIE BOROSTWORÓW,FESTIWAL CZAROWNIC, ZAMACH NA MILUSIA.


Ogłoszenie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Informuję, że u  ucznia z klasy trzeciej, stwierdzono zakażenie koronawirusem. Po opinii  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, za zgodą organu prowadzącego zdalnym nauczaniem zostały objęte  klasy: 3a oraz kl. 2a, 2b od 14.09.2020r. do 21.09.2020r. włącznie.

Decyzję o kwarantannie ucznia i nauczyciela podejmuje Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny.

O ewentualnych zmianach decyzji Sanepidu i Urzędu Miasta będę informować na bieżąco. Jednocześnie zwracamy się z apelem o rozwagę, ograniczenie spotkań, a w przypadku pojawienia się niepokojących objawów o niezwłoczny kontakt
z lekarzem pierwszego kontaktu.

Z poważaniem
Sławomir Wiśniewski 
Dyrektor SP 11

Strona 7 z 143

Jesteś tutaj: Start