Szkoła Podstawowa nr 11

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

‘The Master of Spelling’ – I edycja dyktanda z języka angielskiego

rok szk. 2019/2020

REGULAMIN

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni. Udział w dyktandzie jest dobrowolny i bezpłatny.

Uczestnicy są podzieleni na grupy wg klasy, do której chodzą:

GRUPA 1 – uczniowie klas1-2 (opieka: p. Lidia Kozłowska)

GRUPA 2 – uczniowie klas 3-4 (opieka: p. Lidia Kozłowska)

GRUPA 3 – uczniowie klas 5-6 (opieka: p. Magdalena Krzak)

GRUPA 4 – uczniowie klas 7-8 (opieka: p. Magdalena Krzak)

 

 1. Konkurs podzielony jest na 4 etapy. Etapy odbywają się w miesiącach: październik, grudzień, luty i kwiecień.
 2. Przed każdym etapem na stronie szkoły publikowany jest zestaw 40 słówek angielskich, adekwatnych do poszczególnych grup wiekowych.
 3. Zestaw słówek publikowany będzie przynajmniej dwa tygodnie przed datą każdego z etapów dyktanda.
 4. Uczniowie przygotowują się do poszczególnych etapów dyktanda samodzielnie.
 5. Konkurs przeprowadzony jest dla każdej grupy oddzielnie.
 6. W każdej grupie wiekowej chętni uczestnicy dyktanda usłyszą 15 słówek, które należy poprawnie napisać. Wyrazy podczas dyktanda będą powtarzane trzykrotnie, a na końcu nauczyciel przeczyta jeszcze raz wszystkie słówka.
 7. Każdemu uczniowi przysługują dodatkowo 3 minuty na sprawdzenie zapisanych wyrazów.
 8. Każdy uczestnik zbiera punkty przez wszystkie 4 etapy. Punkty z każdego etapu są zliczane. Po każdym etapie na internetowej stronie szkoły będą umieszczane wyniki poszczególnych uczniów.
 9. Uczniowie, którzy z 4 etapów zdobędą min. 55 punktów, uznani zostaną za laureatów konkursu w swoich grupach wiekowych i otrzymają nagrody.
 10. Uczniowie, którzy z 4 etapów zdobędą przynajmniej połowę punktów (30 pkt.), otrzymają dyplom za udział w konkursie.
 11. Uczestnicy MUSZĄ wziąć udział przynajmniej w trzech etapach dyktanda.
 12. Prace niepodpisane nie będą sprawdzane.
 13. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec maja 2020 roku.

Magdalena Krzak

Lidia Kozłowska

Jesteś tutaj: Konkursy Konkursy SP