Szkoła Podstawowa nr 11

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Rekrutacja SP

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy 1

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej należy składać do 31 maja 2021r.

Pliki do pobrania:

potwierdzenie woli przyjęcia

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

www.gdynia.pl/rekrutacja

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek mogą w dniach od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Przed tym dniem i godziną nie można zalogować się do powyższego systemu.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Wnioski rodzice wrzucają do wrzutni, która znajduje się w przedsionku szkoły bądź mailowo  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej…

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do klas 1 szkoły podstawowej prowadzonych przez
Gminę Miasta Gdynia rozpoczyna się od 29.03.2021r.i trwa do 23.04.2021r. do godz. 15.00

Zasady składania dokumentacji:

1.Przesłanie wypełnionego druku na adres mailowy szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub
2. Do skrzynki korespondencji , która znajduje się w przedsionku szkoły w zaklejonej kopercie

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają tylko druk zgłoszenia.

Obwód  szkoły:

Adwokacka, Al. Zwycięstwa 162 do 186, Architektów, Druskiennicka, Folwarczna, Gedymina, Głowackiego, Grażyny, Grenadierów, Grodnieńska, Inżynierska od 46 numery parzyste wzwyż i od 37 nieparzyste wzwyż, Kameralna, Kiejstuta, Kirasjerów, Kłajpedzka, Kościelna, Kowieńska, Ks. Zawackiego,  Leśna, Lidzka, Miernicza, Miła, Oficerska, Olgierda, Orańska, Parkowa, Plac Górnośląski, Racławicka, Sędziowska, Spokojna, Szwoleżerów, Techniczna, Trocka, Wielkopolska do nr 299, Witolda, Wrocławska od 52 numery parzyste wzwyż i od 57 numery nieparzyste wzwyż, Źródlana,

Druk zgłoszenia dziecka do klasy 1

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem składają wniosek o przyjęcie do 1 klasy szkoły podstawowej wraz z załącznikami, które dotyczą dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wnioski z załącznikami przyjmowane będą w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub do wrzutni, która znajduje się przy wejściu do szkoły w godzinach 8.00 - 16.00

Dokumenty już dostępne w zakładce "Rekrutacja - Dokumenty do pobrania"

Przedszkole (3-4 latki i 5-6 latki)

od 8 marca  2021 od godziny 10.00

do 19 marca 2021r. do godziny 16.00

Szkoła Podstawowa (dwie klasy pierwsze)

od 29 marca 2021r. do 23 kwietnia 2021r. do godziny 15.00

Rekrutacja będzie odbywać się za pośrednictwem

www.gdynia.pl/rekrutacja

Informacja o rekrutacji

Zbliża się rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

5 marca 2021 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja rozpocznie się 8 marca. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów.

W rekrutacji przygotowanej dla mieszkańców Gdyni, dzieci i rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.

Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.

W tegorocznej rekrutacji po raz pierwszy pojawi się kryterium odbycia przez dziecko obowiązkowych szczepień (chyba że jest z nich zwolnione ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza).

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni

Więcej…

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdyni, adres do korespondencji:81 – 553 Gdynia ul. Wrocławska 52, e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci do szkoły/przedszkola. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 149 i nast.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora, Organ prowadzący oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego.
 5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
  w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły/przedszkola lub na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej.
 8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:

-      dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-      prawo ich sprostowania,

-      prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

10.  ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

OBWÓD SZKOŁY -

Adwokacka, Al. Zwycięstwa 162 do 186, Architektów, Druskiennicka, Folwarczna, Gedymina, Głowackiego, Grażyny, Grenadierów, Grodnieńska, Inżynierska od 46 numery parzyste wzwyż i od 37 nieparzyste wzwyż, Kameralna, Kiejstuta, Kirasjerów, Kłajpedzka, Kościelna, Kowieńska, Ks. Zawackiego,  Leśna, Lidzka, Miernicza, Miła, Oficerska, Olgierda, Orańska, Parkowa, Plac Górnośląski, Racławicka, Sędziowska, Spokojna, Szwoleżerów, Techniczna, Trocka, Wielkopolska do nr 299, Witolda, Wrocławska od 52 numery parzyste wzwyż i od 57 numery nieparzyste wzwyż, Źródlana,

Jesteś tutaj: Szkoła Podstawowa i Przedszkole