Bałtyckie warsztaty w Akwarium Gdyńskim

Drukuj

Dnia 14 listopada uczniowie klasy III a z wychowawczynią panią Anitą Błaszko uczestniczyli w kilkugodzinnych warsztatach w Akwarium Gdyńskim. Program zajęć podzielono na dwa bloki tematyczne:

1. „Ptaki polskiego wybrzeża”- czyli wykład i prezentacja multimedialna na temat ornitofauny oraz metod obserwacji i rozpoznawania gatunków, a następnie około 40 minut zajęć w terenie, podczas których wyposażeni w lornetki uczniowie mieli zadanie rozpoznać gatunki ptaków polskiego wybrzeża. Oczywiście jak prawdziwi obserwatorzy przyrody uczestnicy zajęć sporządzali notatki, aby na ich podstawie wypełnić karty pracy.
2.
„Mieszkańcy Bałtyku”- blok drugi rozpoczynał wykład i film na temat cech wód bałtyckich oraz fauny i flory, a następnie zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem mikroskopów.
Na zakończenie gimnazjaliści przez blisko godzinę samodzielnie zwiedzali Akwarium Gdyńskie. W jednej z sal każdy z uczestników warsztatów miał możliwość bezpośredniego kontaktu z jednym z wodnych stworzeń m.in. pogłaskania jesiotra. Wielu uczniów nie spodziewało się, że wizyta w Akwarium Gdyńskim może być tak pełna wrażeń.