sekretariat: 58 664 69 05 sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

STOŁÓWKA SZKOLNA

  UWAGA!!!

 OBIADY BĘDĄ WYDAWANE DO 20.06.2023

Wpłaty za OBIADY  –  CZERWIEC –  proszę o kontakt indywidualny z   powodu nadpłat   za obiady

Tel.   58-664-78-76

 12x  4,50 = 54,00  

w terminie   25.05.- 29.05.  2023r.

Tylko przelewem     proszę podać imię  , nazwisko i klasę ucznia

77 1020 4900 0000 8902 3084 4568 

Regulamin płatności za obiady oraz korzystania ze stołówki szkolnej w SP11

Karta zgłoszenia dziecka na obiady tutaj

 

Informacja szczegółowa dla rodziców ( opiekunów prawnych ) ucznia

 1. Z obiadów może korzystać uczeń  Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni
 2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Stołówki i właściwego zachowania się na terenie obiektu ( w przypadku naruszenia ustalonych zasad dziecko zostanie wypisane z obiadów )
 3. Uczniowie spożywają obiad wyłącznie w stołówce szkolnej.
 4. W przypadku :przewidzianej nieobecności dziecka w szkole ( np. wycieczka , zawody sportowe ) rezygnację z obiadu należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej ( po tym terminie odpisy nie będą przyjmowane.
 5. W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku obowiązek odwołania posiłku spoczywa na rodzicach( opiekunach prawnych ),
  którzy fakt ten zgłaszają do godziny 15 –tej intendentce , osobiście lub telefonicznie ( Tel. 58 664-69-05 ) odliczeniu podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy z wyłączeniem  pierwszego dnia  nieobecności. 
 6. Odpisy będą dokonywane od drugiego dnia od daty powiadomienia. Odpisu można dokonać tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka
  Opłaty za obiady za dany miesiąc przyjmowane   tylko przelewem
  Nr konta : 77 1020 4900 0000 8902 3084 4568 (dot. wpłaty przelewem) SZKOŁA POPDSTAWOWA NR 11  W GDYNI Wrocławska 52  81-553 Gdynia
  w tytule przelewu należy napisać: odpłatność za obiady w SP11, za jaki miesiąc podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia, ew. podać dni jeśli uczeń nie korzysta z obiadów przez cały miesiąc i uwzględnić odpisy, ale po ich wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem szkolnym.
 7. Wpłata przelewem powinna wpłynąć do przedostatniego dnia roboczego.
 8. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku nieterminowego dokonania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu, dziecko zostanie wypisane z obiadów.
  Brak wpłaty spowoduje, że uczeń nie otrzyma posiłku.
 9. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice ( opiekunowie prawni ) proszeni są o kontakt z intendentką szkolną
 10. Aktualne informacje oraz Regulamin Stołówki szkolnej znajdą państwo na stronie internetowej. www.sp11gdynia.pl

Opłaty za żywienie i pobyt w przedszkolu

Koszt żywienia wszystkich posiłków w 2022/23  wynosi  –
Stawka  od miesiąca stycznia 2023
( śniadanie , obiad, podwieczorek )  9,00 zł

śniadanie                2,70 zł

obiad                       4,50 zł

podwieczorek         1,80 zł

Należność z tyt. żywienia prosimy o dokonanie  do 15 każdego miesiąca

Na rachunek bankowy   tylko przelewem

77 1020 4900 0000 8902 3084 4568 – za posiłki

46 1020 1811 0000 0802 0419 1789 – godziny

Odział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 11

Gdynia 81-553 ul. Wrocławska 52

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar  godzin (5)

wysokość   opłaty wynosi 1zł    za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Jadłospis - rok szk. 2022/2023