sekretariat: 58 664 69 05 sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni

Karolina Mechlińska – przewodniczącą
Elżbieta Michałowska- zastępca przewodniczącej
Anna Samaras – skarbnik

Witamy serdecznie wszystkich rodziców po feriach zimowych, w nowym semestrze.

W imieniu Rady Rodziców chciałam podziękować Państwu za wsparcie naszej szkoły poprzez przekazanie 1% podatku za rok 2021. Na konto Fundacji „Rodzice Szkole” dla naszej szkoły wpłynęło 1325,30 zł. Pieniądze te zamierzamy przeznaczyć na doposażenie pracowni szkolnych.

W obecnym roku rozliczeniowym, również zachęcam Państwa do przekazania naszej szkole 1,5%
podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022.

Przekazując pieniądze na rzecz Fundacji „Rodzice Szkole” – nr KRS 0000268115 (PIT 28 – poz.253, PIT – 36 poz.522, PIT 36L – poz.174, PIT 37 – poz.149, PIT 38 – poz.66, PIT 39 – poz.50) oraz dedykując wpłatę na „RR SP nr 11 w Gdyni” wesprzecie państwo naszą szkołę.

Zebrane w ten sposób pieniądze chcemy przeznaczyć na zakup słuchawek do pracowni językowej w naszej szkole.
Co ułatwi naszym dzieciom naukę języków i dodatkowo wzbogaci lekcje.

Ponownie bardzo dziękuję za okazane nam dotychczasowe zaufanie i proszę o przekazywanie 1,5% podatku dla naszej szkoły. Dzięki nawet skromnym wpłatom będziemy w stanie wesprzeć nauczycieli i nasze dzieci w trudach codziennej nauki.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon (736-079-998 Anna Samaras) oraz zachęcam do pracy na rzecz szkoły.

Z poważaniem
Karolina Mechlińska – przewodniczącą RR SP 11
oraz Anna Samaras – skarbnik RR SP 11. 

Regulamin Rady Rodziców - rok szk. 2023/2024
Wpłaty na Radę Rodziców - rok szk. 2023/2024

Wpłaty na Radę Rodziców

Nr konta Rady Rodziców w SP 11
10 1240 1239 1111 0010 0090 0521

Wysokość składki:
– 100 zł na rodzinę na rok
– lub 50 zł na rodzinę za semestr
– lub 10 zł na ucznia za miesiąc
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza

Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2023/2024

Rodzice samodzielnie ubezpieczają dziecko