sekretariat: 58 664 69 05 sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Drodzy Emeryci i Renciści

 Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni

Wszelkie dokumenty, wnioski kierowane do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prosimy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą pocztową
na adres:

Szkoła Podstawowa nr 11
Ul. Wrocławska 52
81-553 Gdynia

Pisma powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Komisja Socjalna”.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

sekretariat szkoły: 58 664 69 05

Informacje
Dokumenty do pobrania