sekretariat: 58 664 69 05 sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

Szanowni Państwo,
W związku z przejściem na emeryturę dyrektora Pana Sławomira Wiśniewskiego organ prowadzący Gmina Miasta Gdyni powierzył mi obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni  do końca sierpnia 2023r.
W zawodzie nauczyciela pracuję od 20 lat, w tym na stanowisku wicedyrektora ponad cztery lata. Wierzę, że moje doświadczenie zawodowe, wiedza,  umiejętności oraz zaangażowany zespół nauczycieli pozwoli mi zadbać o rozwój placówki  i właściwą realizację powierzonych mi zadań .
Zależy mi na współpracy z Państwem. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania będą satysfakcjonujące i owocne.

Z poważaniem
Joanna Zarzycka
Dyrektor SP 11