sekretariat: 58 664 69 05 sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

L.p

termin

uroczystość szkolna

odpowiedzialni

1

1 września 2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

p. Saganowska p. Włodkowska, wychowawcy klas

2

Październik 2022

Ślubowanie klas pierwszych

p. Sygulska

3

14 października 2022

Święto KEN

 p. Włodkowska, p. Rogalka

5

10 listopada 2022

Święto Niepodległości

 p. Grzesińska, wychowawcy klas

6

Grudzień 2022

Akcja  Świąteczna

p. Gackowska, wychowawcy klas

8

Styczeń 2023

Apel podsumowujący
 I semestr

p. Betka, wychowawcy klas

9

Styczeń 2023

Dzień Babci i Dziadka

p. Sygulska klasy 1-3, wychowawcy klas
p. Portjanko -przedszkole

10

Luty 2023

Święto Gdyni

p. Grzesińska, p. Sziers, opiekunowie grup wiekowych, wychowawcy klas

11

Luty 2023

Dzień Językowy

p. Krzak p. Kozłowska

12

Luty/marzec
2023

Dzień Otwarty

p. Marchlewska, zespół ds. naboru szk.

13

Maj 2023

Święto Konstytucji 3 Maja

 p. Saganowska, wychowawcy klas

14

Maj 2023

Dzień Patrona

p. Grzesińska, opiekunowie: grup wiekowych, Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas

15

Czerwiec 2023

Dzień Dziecka

p. Goitowska kl. 1-3, wychowawcy klas
p. Dulewicz – przedszkole

16

Czerwiec 2023

Sportowy Festyn Rodziny Szkolnej

p. Sowa, p. Sarna, wychowawcy klas
 i grup przedszkolnych

17

Czerwiec 2023

Apel podsumowujący rok szk. 2022/20223

 p. Betka, wychowawcy klas

18

24 czerwca 2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

p. Bohdanowicz, wychowawcy klas