sekretariat: 58 664 69 05 sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

Porozumienie Bez Przemocy (w skrócie NVC) jest ważne dla całej naszej szkolnej społeczności.

Twórcą Porozumienia Bez Przemocy był Marshall Rosenberg, któremu bliska była komunikacja wolna od osądów i ocen. Stworzył on model porozumiewania się oparty na 4 kropkach, którego nadrzędnym celem jest branie pod uwagę, szacunek i uznanie drugiej osoby, bez względu na wiek, płeć czy zajmowane stanowisko. Komunikację tą nazywa się też językiem żyrafy, gdyż żyrafa jako zwierzę posiadające niezwykle długa szyję ma szersze spojrzenie na każdą sytuację i dzięki temu może patrzeć z różnych perspektyw. Praktycy NVC zwracają szczególną uwagę na potrzeby człowieka oraz na zachowanie, które wynika ze stopnia ich zaspokojenia. W SP nr 11 zależy nam nam szkoleniach w kierunku komunikacji otwartej na dialog i empatię.